งานแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล“สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒”

งานแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล
“สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒”

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ในฐานะประธาน แถลงข่าว การแข่งขันเดิน – วิ่ง “สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒” วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ โดยกล่าวถึงวัตุประสงค์ของการจัดงานว่านการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๖๔ ปี และครบรอบ ๑ ทศวรรษ ของการเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ของสถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล ในครั้งนี้
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการทุกด้านจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง
และขอขอบคุณพลังที่ทำให้เกิดกำลังใจ ทั้งนี้ กำลังใจที่สำคัญ คือ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท ตลอดจน พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่อนุมัติในการจัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

อนึ่ง โดยมีประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING MINI MARATHON
10.5 Km. และ FUN RUN 5 Km. ปล่อยตัว 05.15 น. ราคาบัตรใบละ 450 บาท จึงขอเรียนเชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศร่วมกิจกรรมในครั้งนี้