อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นำโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานการเปิดพื้นที่ “หลาดชุมทางทุ่งสงครบครั้งที่ 100″ โดยเป็นพื้นที่จากการสร้างการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เกิดการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและวิสาหกิจทางวัฒนธรรมในชุมชน ผลักดันให้เกิดตลาดวัฒนธรรมภาคใต้ วิถีใต้ และภูมิปัญญาใต้ ภายใต้สโลแกน “ร่วมสร้างคุณค่า มูลค่า ทางวัฒนธรรม”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน