วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Army Family Take care #forEver เราคือครอบครัวเดียวกัน

#Army Family Take care #forEver เราคือครอบครัวเดียวกัน

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ต้อนรับชื่นมื่นทหารใหม่และครอบครัว…เข็นรถประกอบเลี้ยงประกอบอาหาร มอบญาติทหารใหม่…..พาเยี่ยมชมโรงนอน….หน่วยฝึก ให้มั่นใจว่า….เรารักน้องๆของเรามาก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะนายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล กล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่และทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งพบปะทักทาย ครอบครัวและญาติทหารใหม่อย่างใกล้ชิด และนำเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อให้ญาติทหารใหม่และครอบครัวและคลายความกังวล ตลอดจนชี้แจงกรรมวิธีขั้นตอนการฝึกทหารใหม่ตลอดช่วง 10 สัปดาห์แรก

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ได้ให้ความมั่นใจว่าจะดูแล และพัฒนาทหารใหม่ทุกนายให้มีคุณภาพ ให้มีความสุข และรับราชการเป็นทหารกองประจำการ อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารต้นแบบ ดูแลประชาชน รักษาความมั่นคงของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ หน่วยได้จัดรถครัวสนามประกอบเลี้ยงอาหารให้แก่ญาติครอบครัวทหารใหม่ได้รับประทานด้วย