พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)

ได้รับเชิญจากประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายเข้าประชุมร่วมกับกลุ่มภาคเอกชน ประกอบด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย) ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา โดยประชุมหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
นอกจากนี้ ยังมีพระอาจารย์วิบูลย์ วัดดอยอินทรีย์ผู้ใช้หลักชุมชนแก้ไฟป่า พระครูบาศรีหมอกงำเมือง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน