วันศุกร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดนครสวรรค์แถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว พบ 4 งานใหญ่ มหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน งานรุ่งเรือง เมืองสี่แคว และมหกรรมเจ้าบ่าวพบเจ้าสาวผูกปิ่นโตข้าวจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์แถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว พบ 4 งานใหญ่ มหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน งานรุ่งเรือง เมืองสี่แคว และมหกรรมเจ้าบ่าวพบเจ้าสาวผูกปิ่นโตข้าวจังหวัดนครสวรรค์
และการประมูลเลขทะเบียนรถสวย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางภัทรภร บุญอาบ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ นางสุจิตรา อินดนตรี
ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ นายประกอบ ธีวีระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายวิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์นครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมงาน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานใหญ่ ได้แก่ การจัด ” เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน ” ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ – งานรุ่งเรือง เมืองสี่แคว จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ – มหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง 3 งานจัดขึ้น ณ บริเวณ สนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 กองเสบียงสัตว์ – การประมูล หมายเลข ทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งหมด 301 หมายเลข จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องทับทิมทอง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท และ ” มหกรรมเจ้าบ่าวพบเจ้าสาวผูกปิ่นโตข้าวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ ลานจอดรถโรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปานครสวรรค์
จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว นักชม นักชิม นักช็อป และผู้สนใจ ร่วมงานดังกล่าว

 

วันศุกร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: