วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ร้อยเอ็ด…นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด-เปิดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ครั้งที่ 4 ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเป็นกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมช่วงพายุโพดุล-คาจิวา. ที่ผ่านมา.

จ.ร้อยเอ็ด…นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด-เปิดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ครั้งที่ 4 ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเป็นกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมช่วงพายุโพดุล-คาจิวา. ที่ผ่านมา.

ในวันศุกร์ที่ (4 ตุลาคม 2562)เมื่อเวลา 10.19 น. *นายฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด/กรรมาธิการที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เปิดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ครั้งที่ 44 สร้างความรักสามัคคีระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และสู้ภัยน้ำท่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
*ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

**นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3

**นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

**นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
** นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กล่าวว่า โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขนาดกลาง ได้จัดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 44
“เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน สร้างความรู้รักสามัคคี ของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่บริการ และสืบเนื่องจากพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พายุโพดุล และคาจิกิ ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุทำให้อาคารเอนกประสงค์ ใช้ในกิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ พังลงมาทั้ง 2 สอง เสียหายโดยสิ้นเชิง พร้อมต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่เป็นป่าใช้ในกิจการลูกเสือ เนตรนารี ได้โค่นล้มกว่า 30 ต้น และความเสียหายอื่นๆ รวมถึงความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน คณะครู ในช่วงพายุโพดุล และคาจิกิ ที่มีเส้นทางระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งได้ขาด เนื่องจากมวลน้ำไม่สามารถสัญจรได้ ทางไปโรงเรียน..ดังนั้น
*จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ขึ้นในครั้งนี้ และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 44 นอกจากสร้างเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน แล้วยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย
*เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ของนักเรียน ในช่วงหลังน้ำลด อีกด้วย
*กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และกีฬา ของคณะครู โดยมีกีฬาพิเศษ คือ กีฬาวิ่งผลัดอุ้มแตงโม ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอโพธิ์ชัย ของคณะผู้บริหาร และครู แบบ 4 คูณ 100 เมตร 8 ผลัด ซึ่งสร้างความประทับใจทั้งผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมากในการจัดในครั้งนี้

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม ::ภาพข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: