วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมพบปะกลุ่มสมาคมประมง และองค์การสะพานปลา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตัก

ทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมพบปะกลุ่มสมาคมประมง และองค์การสะพานปลา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตัก

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนนำ นาวาเอก สุรศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอกนพพล นาคสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 1 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด

 

เข้าเยี่ยมพบปะกลุ่มสมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร สมาคมประมงปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มสมาคมประมงปราณบุรี จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ สมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมเรือลากคู่สมุทรสงคราม สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด จังหวัดสมุทรสง คราม และองค์การสะพานปลากรุงเทพ เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเล ที่มีสารไอโอดีน เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสมาคมประมงและองค์การสะพานปลาอย่างดียิ่ง ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค.62 ที่ผ่านมา

ภาพ-ข่าว ปชส.กพร.ทรภ.1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: