วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ร้อยเอ็ด-ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญูญู เลขาคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์เตรียมพร้อม การมอบเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 18 อำเภอ 16,446 ราย !!

จ.ร้อยเอ็ด-ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญูญู เลขาคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์เตรียมพร้อม การมอบเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 18 อำเภอ 16,446 ราย !!

วันนี้(4พ.ย. 2562) เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะประกอบด้วยนายเกรียงไกร จิตธรรม หน.สนง.ปภ.รอ. ผู้แทนนายอำเภอเมือง ผู้บริหารอบต.เหนือเมือง ร่วมประชุมกับนายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว ผู้ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญูญู เลขาคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ในการเตรียมพร้อม การมอบเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ณ โรงเรียนขัตติยะวงษา
โดยจะมอบเงินสดให้ประประชาชนที่ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ตามรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจากหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับอำเภอว่าท่วมที่อยู่อาศัยจริง ซึ่งเป็นรายชื่อชุดเดียวกันกับที่รายงานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก 18 อำเภอ 16,446 ราย
ซึ่งวันพรุ่งนี้ 5 พ.ย. 2562 จะเริ่มมอบเงินให้กับประชาชนเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จาก 14 ตำบล 2,692 ราย และวันที่ 6 พ.ย. 2562 จะมอบเงินให้กับประชาชน อีก 3,001 รายโดยเป็นผู้ประสบอุทกภัยจากเขตอำเภอเมือง (ตำบลในเมือง) 1,883 ราย อำเภอธวัชบุรี 717 ราย อำเภอเชียงขวัญ 293 ราย อำเภอจังหาร 95 ราย และอำเภอศรีสมเด็จจำนวน 13 ราย รวมทั้ง 2 วัน 5,693 ราย ซึ่งหากครัวเรือนที่ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการทุพพลภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีกรายละ 5,000 บาท ทั้งนี้อำเภออื่นๆมีกำหนดการประชุมและมอบเงินตามวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: