“สุดยอดวิศวกรไทย” พัฒนารถไฟฟ้าใช้สมองกลเข้ามาช่วยปรับการใช้งาน เตรียมพัฒนาระบบให้ปรับจูนเองผ่านมือถือของผู้ใช้ มีทั้งรถโบราณ รถจักรยานยนต์แบบวิบาก รถตุ๊กๆ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาใช้ในแต่ละพื้นที่ตามสภาพของถนนโดยเฉพาะขึ้นภูเขาสูง

“สุดยอดวิศวกรไทย” พัฒนารถไฟฟ้าใช้สมองกลเข้ามาช่วยปรับการใช้งาน เตรียมพัฒนาระบบให้ปรับจูนเองผ่านมือถือของผู้ใช้ มีทั้งรถโบราณ รถจักรยานยนต์แบบวิบาก รถตุ๊กๆ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาใช้ในแต่ละพื้นที่ตามสภาพของถนนโดยเฉพาะขึ้นภูเขาสูง

สุดยอดของวิศวกรไทยพัฒนาระบบรถไฟฟ้าของ “คนไทย” คิดค้นโดยคนไทยผลิตจากคนไทย สามารถออกจำหน่ายได้จริง จาก “น้องก้อง” หรือ นายอดิศักดิ์ คำแก่น อายุ 27 ปี เรียน ม.ขอนแก่นและม.เชียงใหม่ ด้านไฟฟ้า เคยเป็นประธานชมรมหุ่นยนต์ม.ขอนแก่น กล่าวว่าหลังจากได้เรียนมาสองแห่งนำความรู้ในด้านต่างๆ ของมาใช้โดยเฉพาะการพัฒนาหุ่นยนต์ และสนใจที่จะมาพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่เป็นคนไทยคิดพัฒนาขึ้น แต่ยังศึกษาไม่จบเพราะเรียนไปทำงานไปจนกระทั่งปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามได้เข้ามาร่วมกับบริษัทรถไฟฟ้าเชียงใหม่ พัฒนารถตุ๊กๆ ไฟฟ้า EV – Electric Vehicle หรือยานยนต์ไฟฟ้า ที่แต่ก่อนใช้งานวิ่งได้เฉพาะในเมืองเป็นหลัก ขึ้นลงที่สูงอยากลำบาก แรงขับไม่พอจากสมองกลที่ไม่สามารถปรับจูนได้ แต่เพื่อให้การใช้งานได้หลากหลายสามารถปรับจูนการใช้งานได้ตามสภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะการขึ้นเนิน สะพานสูง ทางลาดชัน ไปจนถึงขึ้นดอยสูงได้ ซึ่งนำสมองกลชุดใหม่ สามารถเลือกใช้ตามโหมดการใช้งานต่างๆ ตามความเหมาะสม และได้เข้ามาประดิษฐ์รถโบราณไฟฟ้า หรือEV ขึ้นมาจำหน่ายที่มีฝ่ายออกแบบผลิต ตนเองเป็นฝ่ายพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้จริง ตามขนาดของรถ

ล่าสุดกำลังพัฒนารถวิบาก ของตนเองที่ใช้อยู่เป็นระบบไฟฟ้า นำเครื่องยนต์ที่เสียออก ใช้สมองกลที่ปรับแต่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีโหมดการใช้งานที่คนขับต้องการ จะวิ่งแบบประหยัดพลังงาน วิ่งความเร็วที่มีการจำกัดไว้ หรือจะใช้แบบวิบากขี่ในสนามดินหรือตามดอยสูงได้จริง ที่แต่ละโหมดจะสามารถจำกัดความเร็ว ระยะทางการวิ่งได้ ในอนาคตการปรับจูนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กำลังจะพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเองได้ผ่านมือถือ แต่ยังคงจำกัดด้านความเร็วในการนำมาใช้วิ่งตามกฎหมายกำหนด เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังานน้ำมัน ลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาหมอกควันพิษของจังหวัดเชียงใหม่ ลดมลพิษทางเสียงลงได้ 100 %.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์