วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ร่วมแรงร่วมใจชาวเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

จิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ร่วมแรงร่วมใจชาวเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณเชิงสะพาน ซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 1,070 เมตร ตั้งแต่ถนนสุขเกษม ซอย 7 ถึงสะพานทางหลวงหมายเลข 11 เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า คลองที่มีความสำคัญต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากคลองในการดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานให้ใสสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการรวมพลังความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ในการเข้ามาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

บริเวณเชิงสะพาน ซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อยู่ในพื้นที่ของชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา และชุมชนป่าตัน ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองชั้นนอกที่มีความสำคัญ เพื่อลำเลียงต้นทุนน้ำดีเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน หล่อเลี้ยงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ภายในตัวเมือง และยังเป็นที่ตั้งของอาคารประตูน้ำที่ใช้เป็นระบบป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ไม่ให้กระทบกับชุมชนในตัวเมือง จึงเป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของเมืองเชียงใหม่อย่างยิ่ง

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: