วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสิงโตดอกเหมยชิงแชมป์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงแสง สี เสียง มังกรทอง ในงานงิ้วประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสิงโตดอกเหมยชิงแชมป์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงแสง สี เสียง มังกรทอง ในงานงิ้วประจำปี 2562

วันที่ (5 พฤศจิกายน 2562) เวลา 19.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสิงโตดอกเหมยชิงแชมป์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงแสง สี เสียง มังกรทอง ในงานงิ้วประจำปี 2562 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการศาลเจ้าร้อยเอ็ด และประชาชนเข้าร่วม

ศาลเจ้า ปุงถ่าว กง-ม่า ร้อยเอ็ด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเลกว่า 100 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นศิริมงคลและความสุข ความปลอดภัย นำมาซึ่งความสงบสุข สำเร็จในชีวิตและการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดให้มีการจัดงานสมโภช งานงิ้ว เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 18พฤศจิกายน 2562 ณ วัดราษฎร์ศิริ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นอกจากการจัดงานงิ้วประจำปีแล้ว ในปีนี้คณะกรรมการมีมติให้จัดงานแสดง แสง สี เสียงมังกรทอง และการแข่งขันสิงโตคอกเหมย ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (The Second International Lion Dance Competition Roi Et Two Thousand Nineteen) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย เพื่อให้ชาวร้อยเอ็ดได้ชมการแสดงมังกรทองและการแข่งขันสิงโตดอกเหมย ที่ตื่นตาตื่นใจและสวยงาม โดยมุ่งหวังเป็นจุดเริ่มต้นผลักดัน ไปสู่การแข่งขันระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกันในหมู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทางหนึ่งด้วย โดยปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม เป็นทีมในประเทศไทย 5 ทีมและทีมต่างประเทศ 5 ทีม ประกอบด้วยทีมจากจีน มาเลเชีย พม่าและกัมพูชา โดยทีมชนะเลิศจะได้รับงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,00 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลวงมโหรีสวยงาม 10,000 บาท

ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด.รายงาน

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: