วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

‘ปลัดแรงงาน’แถลงต่อไอแอลโอ ย้ำ ภาคีอาเซียนเห็นพ้องพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

‘ปลัดแรงงาน’แถลงต่อไอแอลโอ ย้ำ ภาคีอาเซียนเห็นพ้องพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยกล่าวถ้อยแถลงในนามภาคีอาเซียนสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกระชับความร่วมมือกับไอแอลโอ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีโลกในฐานะประธานอาเซียน กำหนดนโยบาย ทิศทางการทำงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงในนามภาคีอาเซียน หัวข้อ “วาระของการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) ที่จะจัดขึ้นในอนาคต” ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญและเห็นพ้องที่จะสนับสนุน เรื่อง “ทักษะฝีมือแรงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)” เป็นวาระการอภิปรายทั่วไปในการประชุม ILC สมัยที่ 109 ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโลกของงานส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นความท้าทายและความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของงานที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกำลังแรงงาน

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้หารือข้อราชการกับ คุณโทโมโกะ นิชิโมโตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดงานประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APRM) ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว คาดว่าจะมีกำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบว่าสำนักงาน ILO ทั้ง 2 แห่ง ณ อาคารสหประชาชาติ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ได้ปิดทำการซ่อมแซม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ILO ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้าน และได้มีการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว ที่ชั้น 18 อาคาร Park Ventures ECOPLEX ถนนวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มภาครัฐในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการประชุมกลุ่มภาครัฐด้วยการเข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การของปลัดกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในฐานะสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุด ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระดับโลกในฐานะประธานอาเซียน และประเทศผู้มีบทบาทในการบริหารและมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการทำงานขององค์กร

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: