วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครนายก กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม

นครนายก กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม

ช่วงแรกวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 เป็นการประชุมและเปรียบเทียบข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวจาก 7 อำเภอรวมกว่า 150 คน เพื่อระดมความคิดเห็น วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเนื้อกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
ต่อมาเมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมพานหิน รีเจนท์ 304 (R2) หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอินทนนท์ นักสอน ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี นายสานนท์ เพ็ญแสง พร้อมด้วย “ ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อท่องเที่ยว รักษาการประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดปราจีนบุรีผู้แทนชุมชนจากทั้ง7 อำเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ จากทั่วประเทศและมัคคุเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน
จากนั้นนำเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยว เยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ โบสถ์คาทอลิก วัดอารักขเทวาโคกวัด โบราณสถานสระมรกต พระพุทธชินราชโลกนาบดีศรีมโหสถ วรทศพลญาณ รอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย -สักการะต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต้นโพธิ์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 2,000 ปี ที่อำเภอศรีมโหสถ ไม้เค็ดโฮมเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี ชุมชนบ้านหนองขนาก ชมศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ศูนย์หัตถกรรมไม้ไผ่ที่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม เยี่ยมชมกลุ่มสัมมาชีพบ้านนนทรี หมู่ที่ ๘ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และแห่งสุดท้ายชุมชนไทยพวน บ้านดงกระทงยาม ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ ชมการแสดง และฐานกิจกรรมชุมชนเพื่อสุขภาพ และรับประทานอาหารเย็นแบบพวน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีนาย อำนาจ วิลาวัลย์ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์แกล่งท่องของจังหวัดปราจีนบุรี และในวันรุ่งขึ้น 5 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางจัดการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวซึ่งทุกชุมชนที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวจะต้องมาแลกเปลี่ยนนับเป็นมิติใหม่ของการจัดการประชุมสัมมนาโดยประชาชน ผู้เข้าร่วมต่างประทับใจในรูปแบบการจัด ต่างให้ความสนใจอย่างมาก โดยจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: