วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านสะจุกสะเกี้ยง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านช่วยเพิ่มทัศนวิสัย ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยและดีขึ้น

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านสะจุกสะเกี้ยง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านช่วยเพิ่มทัศนวิสัย ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยและดีขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พันเอก รัฒนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัด ทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากกองร้อยทหารพรานที่ 3208 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ชุดปฏิบัติการประสานงานประจำพื้นที่บ้านสะจุก – สะเกี้ยง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านสะจุก – สะเกี้ยง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาถนนเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน บ้านสะจุก – สะเกี้ยง เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะให้ดีขึ้นและปลอดภัย บริเวณตั้งแต่ทางขึ้นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ฯ จนถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน สะจุก – สะเกี้ยง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: