วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดวังตะกู ตำบลวังตะกู

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดวังตะกู ตำบลวังตะกู

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบางมูลนาก จำนวน 20 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังตะกู หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณพื้นที่ภายในวัดวังตะกู มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: