วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสากองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปากน้ำสบแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

จิตอาสากองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปากน้ำสบแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พันโท คเชนทร์ แอ๊ดมา ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันพัฒนาที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” บริเวณปากน้ำสบแม่ข่า หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธาน มี ส่วนราชการอำเภอหางดง, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลสันผักหวาน, องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยภายในกิจกรรมจิตอาสาของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช เศษขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ปากทางหลวงเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก 121 คลองแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จนถึงประตูระบายน้ำชลประทานปากน้ำแม่ข่าน้อย ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: