วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์ เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ได้ออกหน่วยแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์ เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ได้ออกหน่วยแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

โดยได้น้อมนำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาพระปณิธานฯ ในพื้นที่วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม(พระมหาเจดีย์ชัยมงคล) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาถ่ายพยาธิให้ฟรีทุกตัว
รวมทั้งหมด 51 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 29 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 4 ตัว

นายเทเวศน์ ประดับพร
จพง.สัตวบาล ผู้รายงาน

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: