วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายศีลธรรม วราอัศวปติปศุสัตว์เขต4 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดเลิงท่าสว่างบ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 500 กระสอบ มอบเสบียงสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 5,000 กิโลกรัม
นายประภัตร กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนเดินทางมาให้กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรโดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกทดแทนข้าวที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: