วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

7 พฤศจิกายน 2562 เปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

7 พฤศจิกายน 2562 เปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมา เป็นประธานในการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นาย พงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ให้การต้อนรับโดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงานถึงการเปิดคลินิก กัญชาทางการแพทย์ในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีความพร้อมในการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถใช้สารสกัดจาก กัญชา ได้อย่างปลอดภัย

โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสรรเวชภัณฑ์น้ำมันกัญชาผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในรูปแบบ t h c ขนาด 5 ML จำนวน 200 ขวดซึ่งจะเปิดบริการในวันศุกร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 น ณห้องตรวจสุขภาพครบวงจรชั้น 1 อาคารแพทย์แผนไทยเพชรบูรณ์ หลังจากนั้นนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ. ศ. 2562 สาระสำคัญคือตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจาณวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชา และกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต สำนักงานอาหารและยากำลังดำเนินการ เพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ เชื่ยว ชาญ ตามมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพที่ระบุในกฎหมายใหม่ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น หลังจากนั้นได้ทำพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานในการเปิดคลินิกในครั้งนี้เช่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประยูรลิ้มสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีรวัฒน์ วัฒนพงศ์พฤกษ์ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์
พันเอกคณิตสรณ์ อาสมะ เสนาธิการ พลม 1
พันตำรวจ เอก ศรีธนน เรือนมูล ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัด เพชรบูรณ์
พันตำรวจโท กรเอก คำวิเศษ รองผู้กำกับการจราจร จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนและรวมถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆได้มาร่วมในการเปิดคลินิก กัญชาทางการแพทย์ ในครั้งนี้รวมถึงผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยผู้ที่ให้ความสนใจ และ ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน แขนงต่างๆ ให้ความสนใจในการทำข่าวในครั้งนี้กันอย่างมากมาย

 

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: