วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ไทยศรีวิไลย์” เปิดตัว! ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ นักธุรกิจ-อดีต ผู้ช่วยอธิการ ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์-อดีต ผู้สมัคร สส.ปชป. ร่วมทีมปราบโกง เชื่อ ปชช.ยุค 4.0 นี้ จะเลือกพรรคปราบโกงมาเพื่อปราบคนโกง!!

         “ไทยศรีวิไลย์” เปิดตัว ว่าที่ ผู้สมัคร สส จ.กาฬสินธุ์ นักธุรกิจ-อดีต ผู้ช่วยอธิการ ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์-อดีต ผู้สมัคร สส.ปชป ร่วมทีมปราบโกง เชื่อ ปชช.ยุค 4.0 นี้ จะเลือกพรรคปราบโกงมาเพื่อปราบคนโกง

วานนี้ 7 กันยายน 2561 นายศยุน ชัยปัญญา ว่าที่ กรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ฐานะ กรรมการสรรหา ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับ ผู้ที่จะเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมัคร สส. ในนาม ว่าที่ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1.ดาบตำรวจ ประเสริฐ ดอนสมจิตร เจ้าของหมู่บ้านทรัพย์ประเสริฐ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์/ กรรมการกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์/กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ประธาน นพต.รุ่น 10 จังหวัดขอนแก่น คาดว่า จะเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัคร สส. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1(อำเภอเมืองกาฬสินธุ์) 2.นายพิทักษ์ ปาสาจัง นักธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เจ้าของร้านด็อกเตอร์เกษตร กรรมการตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์(ก.ต.ร) คาดว่า จะเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัคร สส. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (อำเภอยางตลาด และ อำเภอฆ้องชัย)
3.ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ อดีต ผู้สมัคร สส. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ และ ผอ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรกาฬสินธุ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี-อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ คาดว่า จะเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัคร สส. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 (อำเภอกมลาไสย, อำเภอนามน, อำเภอห้วยผึ้ง, อำเภอดอนจาน และ อำเภอร่องคำ)

นายศยุน กล่าวว่า ในส่วนผู้ที่จะเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัคร สส.จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 และ 4 ขณะนี้มีผู้สนใจร่วมอุดมการณ์กับพรรคหลายราย จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบในคราวต่อไป อีกทั้งจะมี การเปิดตัว นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ นักวิชาการ คนดัง ในจังหวัด ที่จะเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผู้สมัคร สส.ในจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม ในนาม ว่าที่ พรรคไทยศรีวิไลย์ เร็วๆนี้ ทั้งนี้เพราะพรรคฯมีแนวนโยบายที่ชัดเจนซึ่งประกาศเมื่อวันประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับอนุญาตโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วนั้น คือ นโยบาย 3 ป. คือ 1) การปราบปราม(ปราบโกงทุกรูปแบบ แบบถึงพริกถึงขิง หรือ เรียกว่า พรรคปราบโกง)  2) เปลี่ยนแปลง (ปฏิรูปข้าราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคือรับใช้ประชาชน ปฏิรูปตำรวจทั้งระบบ)  3) ปกป้อง(ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน ไม่ให้คนรวย คนมีสีรังแกคนจน ใช้กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน)

นายศยุน กล่าวเสริม ตนคิดว่า ปัจจุบันประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีไหม ตอบว่า คงมีแต่ทำได้ยากขึ้นมาก เพราะ พรป.พรรคการเมือง 2560 โทษแรงมากติดคุกถึง 5-15 ปี ตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวกว่า 5-10 ปี ผมเชื่อว่าคนรุ่นอายุ 18 ถึง 50 ปี นี้ซื้อไม่ได้ อาจรับเงินแต่ไม่เลือก รับเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ แต่เขาจะเลือกพรรคที่จะทำให้ประเทศไทยพ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นพรรคที่พูดจริง ทำจริง บอกเหตุผลกับประชาชนตรงๆ แล้วนำปัญหามาร่วมกันแก้ไข เลือกวิธีที่ดีที่สุดผลกระทบน้อยที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เลือกพรรคที่เคยทุจริต สร้างหนี้สาธารณะ อาทิ ทุจริตโครงการรับจำนำข้าว-ประกันราคาข้าว-จีทูจีมันสำปะหลังเก๋ ทุจริตซื้อที่ดินรัชดา ทุจริตก่อสร้างโรงพัก 396 โรง ทุจริตงบครุภัณฑ์ไทยเข้มแข็ง ทุจริต ขายทรัพย์สิน ปรส ทำประเทศล่มจม หรือ แกนนำพรรคใหม่บางคนที่ต้องการล้มสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

นาย ศยุน ชัยปัญญา  ว่าที่ กรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ฐานะ กรรมการสรรหา ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต 

ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์  อดีต ผู้สมัคร สส. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ และ ผอ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรกาฬสินธุ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี-อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

นาย พิทักษ์ ปาสาจัง  นักธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เจ้าของร้านด็อกเตอร์เกษตร กรรมการตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์(ก.ต.ร) 

ด.ต.ประเสริฐ ดอนสมจิตร เจ้าของหมู่บ้านทรัพย์ประเสริฐ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์/ กรรมการกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์/กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ประธาน นพต.รุ่น 10 จังหวัดขอนแก่น