วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ตามจุดต่างๆ ดังนี้
-จุดที่ 1 มอบถุงยังชีพ ณ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
-จุดที่ 2 มอบถุงยังชีพ ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทุกภัย บ้านแก่งข่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: