วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Blood Donation The Series ทหารพราน 3106 นักรบดำ บริจาคเลือด เพื่อประชา..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Blood Donation The Series

ทหารพราน 3106 นักรบดำ บริจาคเลือด เพื่อประชา..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3101 เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: