วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กินอิ่มนอนอุ่น ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ต้อนรับ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/62 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ..ค่ายเม็งรายมหาราช

” กินอิ่มนอนอุ่น ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ต้อนรับ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/62 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ..ค่ายเม็งรายมหาราช

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ พบปะและมอบโอวาทให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โอกาสนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 พบปะพูดคุยกับกำลังพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 และกล่าวมอบโอวาทให้แก่น้องทหารใหม่ ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ มีความตั้งใจในการรับการฝึก พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ดำเนินการฝึกตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้ทหารใหม่มีทักษะทางด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สมกับคำว่า “ทหารต้นแบบในอนาคต”

ด้าน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า ในการตรวจเยี่ยมของ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ สถานที่ฝึกศึกษา ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เน้นย้ำมาตรการชี้แจงครูฝึกให้การดูแลทหารใหม่ที่เจ็บป่วยโดยจัดหน่วยแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: