อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงานโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตอน ต่อนยอนออนคร๊าฟสตรีท อ.สันกำแพง

อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงานโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตอน ต่อนยอนออนคร๊าฟสตรีท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตอน ต่อนยอนออนคร๊าฟสตรีท (Tonyon on craft street) พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยโครงการ ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตอน ต่อนยอนออนคร๊าฟสตรีท (Tonyon on craft street) พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยโครงการ ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์

งานศิลปะหัตถกรรมจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดการสืบสานงานหัตถศิลป์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนและการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลยี่เป็ง อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ บนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน ภายในงานมีการจัดซุ้มประตูป่าที่ประดับด้วยดอกไม้พื้นเมือง การสาธิตการทผางประทีป โคมยี่เป็ง กระทงใบตอง และการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่องเที่ยวชุมชนหัตถกรรมโหล่ง ฮิมคาว ตอน ต่อนยอนออนคร๊าฟสตรีท (Tonyon on craft street) ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง