หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับ หน่วยงานฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง….เดินเท้ารณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยชุมชนและประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับ หน่วยงานฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง….เดินเท้ารณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยชุมชนและประชาชน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้นำชุมชน และเยาวชน ร่วมกันป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจรับรู้ข่าวสารให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ อาสาสมัครอำเภอท่าสองยาง ประจำพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยาง, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตาก 20 (แม่ต้าน), คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกกก, กำนัน และราษฎรบ้านห้วยนกกก โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยนกกก จนถึง โรงเรียนบ้านห้วยนกกกืรวมระยะทางกว่า 400 เมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน