วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การสำรวจและให้ความช่วยเหลือการซ่อมแซมที่พักอาศัย ที่เสียหายจากอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ

ร้อยเอ็ด…
วันนี้ . นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การสำรวจและให้ความช่วยเหลือการซ่อมแซมที่พักอาศัย ที่เสียหายจากอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ณ พื้นที่อำเภอพนมไพรและอำเภอทุ่งเขาหลวงหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด.โดยเวลา 9.00-12.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการรายงานการสำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ณ บ้านคำพระหมู่ที่ 2 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จำนวน 3 ครัวเรือน พร้อมแจ้งสิทธิและกระบวนการขอรับความช่วยเหลือ พร้อมการเตรียมเอกสารพยานหลักฐานเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป

เวลา 13.00-16.00 น. วันเดียวกัน นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการรายงานการสำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ณ บ้านท่าโพธิ์หมู่ที่ 7 และบ้านผักก้าม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเจาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จำนวน 16 ครัวเรือน พร้อมแจ้งสิทธิและกระบวนการขอรับความช่วยเหลือ พร้อมการเตรียมเอกสารพยานหลักฐานเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไป

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว
ขอบคุณข้อมูลปลัด A-o-f.

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: