วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้า ” ที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ประสบภัยอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย

” น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้า ” ที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ประสบภัยอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พลตรี สุวิทย์ วังยาว ที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ 9 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริพระทานให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายณโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่าตำบลสันมะค่าอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย

ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว นำมาจากโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการ โดยใช้โครงการเมล็ดพันธุ์พืช เป็นเครื่องมือในการขยายผล โดยเชื่อมโยงเครือข่ายนำเม็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร

โดยมี นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอป่าแดด เป็นผู้อัญเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน มอบให้แก่ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติ โดยมีผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 135 ครัวเรือน, จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าว 25,350 กิโลกรัม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 80 คน ประชาชนต่างมีความปราบปลื้มใจปิติยินดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: