วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการการศึกษา พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ นางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

– เวลา 09.00 – 10.30 นาฬิกา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
– เวลา 10.30 – 12.00 นาฬิกา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (กลุ่มพิเศษ)
– เวลา 13:30 – 16.00 น. ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: