วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด จัดเก็บขยะ ตักหญ้า ภายในโรงเรียนบ้านไม้รูด ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องจากไกล้จะถึงในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2563

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด จัดเก็บขยะ ตักหญ้า ภายในโรงเรียนบ้านไม้รูด ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องจากไกล้จะถึงในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2563

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2563 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นำจิตอาสาพระราชทาน ในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และตําบลไม้รูดเข้าร่วมกว่า 500 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะ ตัดหญ้า ภายในโรงเรียนบ้านไม้รูดหมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อ. คลองใหญ่จังหวัดตราด โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นํา จิตอาสา กำลังพลทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดหญ้า ภายในโรงเรียนบ้านไม้รูด

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านไม้รูด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่โรงเรียนบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด