วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นอภ.สัตหีบจัด ชิม ช้อป แชะ แชร์ สนองนโยบายรัฐบาล

นอภ.สัตหีบจัด ชิม ช้อป แชะ แชร์ สนองนโยบายรัฐบาล
นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และประเทศตามนโยบายของจังหวัดชลบุรีและรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (g – Wallet) ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” นั้น ต้องขอขอบ
คุณผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามมาตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไว้ จำนวน 284 ราย
และได้กำหนดการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอสัต หีบ ภายใต้ชื่อโครงการ ” ชิม ช้อป แชะ แชร์ ” ณ ชายทะเลอ่าวดงตาล หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.
62 เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการได้ที่ร้านลงทะเบียนไว้ในโครง
การดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 090-9535645 รายงาน
ภาพข่าว ทีมข่าวอำเภอสัตหีบ/พัฒนาการอำเภอสัตหีบ 098-1966916

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: