วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสาทหารพราน 32 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอทุ่งช้าง…สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้ยั่งยืน

จิตอาสาทหารพราน 32 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอทุ่งช้าง…สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอทุ่งช้าง และราษฎรบ้านสลี ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ (กล่องเกเบี้ยน) ที่บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: