วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสากองพันทหารม้าที่ 7 ร่วมกับ หมอ พยาบาลจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก…ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่ผ่านเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

จิตอาสากองพันทหารม้าที่ 7 ร่วมกับ หมอ พยาบาลจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก…ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่ผ่านเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 120 คน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยมี รด.จิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลสองคร อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมด้วย

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: