วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คุณพัชร์สิตา พิมพ์อภิวานิช ผู้บริหารบริษัท สำนักพิมพ์ลองไลฟ์ เอ็ด จำกัด มอบกระเช้าให้ท่าน สุจินนต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

คุณพัชร์สิตา พิมพ์อภิวานิช ผู้บริหารบริษัท สำนักพิมพ์ลองไลฟ์ เอ็ด จำกัด มอบกระเช้าให้ท่าน สุจินนต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับผู้ว่าฯที่มารับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: