วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยนางประภาศรี สุฉันทบุตร และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเอกราช 66 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยนางประภาศรี สุฉันทบุตร และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเอกราช 66 ปี ราชอาณาจักรกัมพูชา ณโรงเเรมอนันตรา สยาม-กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน