นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน อนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้ติดตามงานบทบาทสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน อนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้ติดตามงานบทบาทสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และคณะให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน