นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน
นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 โดยมีชยุต ข่าขันมะลี ผอ.โรงเรียนราชนุเคราะห์ 22 กล่าวรายงานและให้การต้อน
สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ บรรยากาศภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของคณาจารย์ / นักเรียน ,การจับรางวัล , มอบสิ่งของ ฯลฯ โดยมีหน่วยงานราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอปาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์และนักเรียน ให้คสามร่วมมือเป็นอย่างดีทุกหน่วยงาน ทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นที่ประทัยใจกับผู้เข้าร่วมงานทุกคนด้วย