วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณห้องประชุมศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เวลา 9.00.น รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

ทางสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางมา ทั้งหมด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดสุดท้าย ของโคลงการ ในที่ประชุมได้มีการแนะนำตัว สมาชิกวุฒิสภา ที่เดินทางมากับคณะ ส่วนทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แนะนำตัวหัวหน้าหน่วยราชการและองค์กร ต่างๆที่เข้ามา ร่วมรับฟัง และเสนอแนะปัญหาต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับทางสมาชิกวุฒิสภา ได้นำไปเสนอ และ ผลักดันต่อคณะรัฐมนตรี เช่นกรมทางหลวง เสนอโครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ระหว่างอำเภอหล่มสักถึงอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรม นำเสนอเรื่อง การทำแปลงเกษตรมาตรฐาน GAP และกฎหมายควบคุมสินค้าทางการเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนทางด้านหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอเรื่อง การพัฒนาสนามบิน และเมืองใหม่รอบสนามบิน และ โครงการรถไฟต้องมาเพชรบูรณ์ ซึ่ง ทางคณะ วุฒิสภา ได้รับเรื่อง และปัญหาต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ว รับว่าจะนำเสนอ ต่อผู้มีอำนาจ และที่ประชุม โดยเฉพาะเรื่องของสนามบิน กับเรื่องกฎหมาย ของสินค้าทางการเกษตร เป็นที่สนใจ เป็นพิเศษ ของคณะ สมาชิกวุฒิสภาในชุดนี้ หลังจากนั้น ท่านรองผู้ว่า ได้มอบ ของที่ระลึก ให้กับคณะสมาชิกวุฒิสภา และร่วมรับประทานอาหาร กับคณะ วุฒิสภา และคณะ ของวุฒิสภา ได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง สมทบทุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: