วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เวลา 07.30 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 08.09 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีกำหนดเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย

เวลา 10.00 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่สวนไม้งามริมน้ำกก ถนนศูนย์ราชการ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 19.30 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสโน ป.ธ.6) ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด – อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰