ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้

พร้อมด้วย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทน Asia Human Rights Parliamentarians Union of the Republic of Korea ตามคำเชิญของนายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน