ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 310 จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดวัดโบสถ์”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 310 จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดวัดโบสถ์”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.มทบ.310,พร้อม ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ และกำลังพล มทบ.310, ทหารจิตอาสา, ชุดแพทย์จิตอาสาร รพ.ค่ายวชิรปราการ, นฝ.นศท.มทบ.310 และเยาวชนชมรมกตัญญูคลับตาก พัฒนาทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้, ตัดหญ้าระยะทางกว่า 1.5กม.โซนที่ 1 รอบวัดโคกพูล อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำให้พื้นที่โดยรอบทัศนียภาพสะอาด