จิตอาสาพระราชทาน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

จิตอาสาพระราชทาน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณภายในหมู่บ้านและวัดวังสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ผู้นำหมู่บ้านและจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 32 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดในหมู่บ้าน พื้นที่บริเวณวัดวังสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทำให้พื้นที่ภายในหมู่บ้าน มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน