วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบช.ภ.5 ประธานร่วม รองผบช.ก. เปิดจุดบริการประชาชน (One Stop Service) “สุขวิมล” พร้อมร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดกำแพงงาม อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผบช.ภ.5 ประธานร่วม รองผบช.ก. เปิดจุดบริการประชาชน (One Stop Service) “สุขวิมล” พร้อมร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดกำแพงงาม อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรหางดง จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดจุดบริการประชาชน (One Stop Sevice) “สุขวิมล” และพิธีเปิดห้อง”ต่อศักดิ์” เพื่อรับรองประชาชนผู้มาใช้บริการในสถานีตำรวจภูธรหางดงและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กิ่งกาชาดอำเภอหางดงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้รับเกียรติจากพล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้โดยมี คณะกก.ตร.สภ.หางดงและที่ปรึกษา ฯ นำโดย ดร.ณสพน โพวิจิตร ประธานคณะกก.ตร.ฯ ข้าราชการตำรวจนำโดย

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรหางดง จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดจุดบริการประชาชน (One Stop Sevice) “สุขวิมล” และพิธีเปิดห้อง”ต่อศักดิ์” เพื่อรับรองประชาชนผู้มาใช้บริการในสถานีตำรวจภูธรหางดงและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กิ่งกาชาดอำเภอหางดงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้รับเกียรติจากพล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้โดยมี คณะกก.ตร.สภ.หางดงและที่ปรึกษา ฯ นำโดย ดร.ณสพน โพวิจิตร ประธานคณะกก.ตร.ฯ ข้าราชการตำรวจนำโดย พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จีรนันตสิน ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่, พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจสภ.หางดง ทุกนาย ฝ่ายปกครองโดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดงพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. นายกเทศมนตรี กิ่งกาชาดอำเภอหางดง ร่วมให้การต้อนรับ

และในเวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธีในการร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดกำแพงงาม พร้อมด้วยพล.ต.ต.พิเชษฐ์ จีรนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ. พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.สภ.หางดง กก.ตร.สภ.หางดงและที่ปรึกษาฯข้าราชการตำรวจสภ.หางดง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, อสม., นายกเทศมนตรี กิ่งกาชาดอำเภอหางดง และประชาชนคณะศรัทราวัดกำแพงงามร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดกำแพงงามในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง