นักรบดำ ทหารจิตอาสา ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดน่าน ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4

” นักรบดำ ทหารจิตอาสา ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดน่าน ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนา ศาสนสถาน ” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งทาง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รวมถึงบริเวณทางขึ้นวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธาน บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน