วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกของพระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด-

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกของพระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง

ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ. 27 นายสำราญ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

คณะสงฆ์วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชาวบ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 และบ้านธารสวรรค์ หมู่ที่ 7 ได้พร้อมใจกันจัดงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ “พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก” ฉลองรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา “เสาเสมาธรรมจักร” ฉลองรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ฉลองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ฉลองอายุ

วัฒนมงคล 60 ปี พระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง และงานผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน “กองทุนการศึกษาวัดท่าสะแบง” ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก
###########
ศรีไพร. ทูลธรรม-รายงาน