วันจันทร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พนักงานสวนสัตว์ ร้องนายกฯ ค้านต่อวาระ ผอ.องค์การสวนสัตว์ อ้าง พฤติกรรมไม่โปร่งใส หวังแปลงรัฐวิสาหกิจ เป็นมหาชน

 

        พนักงานสวนสัตว์ ร้องนายกฯ ค้านต่อวาระ ผอ.องค์การสวนสัตว์ อ้าง พฤติกรรมไม่โปร่งใส หวังแปลงรัฐวิสาหกิจ เป็นมหาชน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. เวลา 13.00 น.ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานก.พ. กลุ่มตัวแทนพนักงานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนาย อาคม มณีกุล ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์ เเละเเผน องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผอ.สวนสัตว์ดุสิตยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พื่อร้องเรียนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เนื่องจากตั้งแต่ได้รับตำแหน่งไม่เคยมีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เคยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสวนสัตว์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความแตกแยกภายในองค์กร

นอกจากนี้ ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯยังมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนองค์การสวนสัตว์ จากเดิมที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์การมหาชน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการชี้แจงให้พนักงานในสังกัดรับทราบ ถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมา รวมถึงมีการปกปิดข้อมูลถึงการดำเนินก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่จ.ปทุมธานี ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เตรียมมีมติลับ ในการต่อวาระนายเบจพล ซึ่งพนักงานองค์การได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เพื่อให้ทบทวนการต่อวาระดังกล่าว และเปิดให้มีการสรรหา ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอย่างโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้ามาบริหารองค์การ แต่คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ กลับไม่สนใจข้อเรียกร้องของพนักงาน จึงขอให้นายกฯพิจารณาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว