วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สื่อสำนักข่าวTIGERNEWS.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานบุญพร้อมชาวบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี

สื่อสำนักข่าวTIGERNEWS.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานบุญพร้อมชาวบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 25ต.ค.63 เช้านี้ สื่อสำนักข่าวTIGERNEWS.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมงานบุญพร้อมชาวบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้มีศรัทธาร่วมทอดถวายในครั้งนี้ขอให้ได้อานิสงส์มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ..🔴

ภาพข่าว.TIGERNEWS101