วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“คนรุ่นใหม่ทีมเสมอภาค” วอนสังคมอย่าห่างศีลธรรม ใช้สื่อโซเชี่ยลอย่างสร้างสรรค์เป็นเกราะคุ้มภัยสังคม

“คนรุ่นใหม่ทีมเสมอภาค” วอนสังคมอย่าห่างศีลธรรม ใช้สื่อโซเชี่ยลอย่างสร้างสรรค์เป็นเกราะคุ้มภัยสังคม

4 ตุลาคม 2563- ตามที่กระทรวงดิจิทัลปิดเว้ปไซด์โป้กว่าร้อยเว้ปนั้น
คนรุ่นใหม่ของทีมเสมอภาคได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างน่าสนใจดังนี้

ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ มองว่า Internet Pornography : Risk cautuion เข้าถึงสื่อลามกอนาจารทั้งหลายได้ง่าย รวมถึงการละเมิดสิทธิต่างๆ การสื่อสารเนื้อหาสาระต้องมีระบบตรวจสอบและตรวจยืนยันตัวตนการใช้หรือไม่ให้เกิดเข้าถึงได้ง่าย เพราะมีความอันตรายที่พึงระวัง

ดร.สุชีรา สามกษัตริย์ รู้สึกว่าเด็กหญิง และเยาวชนยังคงถูกเป็นเป้าการถูกล่อล่วงให้มาอยู่ในวงการสื่อลามกอนาจาร เป็นภัยคุกคามสวัสดิภาพทางเพศ และสร้างความนิยม หรือความคุ้นชิน เกิดการกระตุ้นให้ก่ออาชญากรรมหรือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในสังคม สิ่งที่ผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามนั้น ถ้ากฎหมู่เหนือกฎหมาย จะเป็นประเทศอารยะได้อย่างไร

นางสาวพลอยพรหม ขำดี ในมุมมองด้านทางการแพทย์ กรณีสื่อประเภทนี้ถ้าควบคุมได้ จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านที่เหมาะสม จะเป็นองค์ความรู้ที่ชั้นเรียนหรือครอบครัวพูดไม่ได้ หรือไม่ได้สอน แต่อาจต้องมีการปรับให้เหมาะสม ไม่ออกมาในแนวลามกอนาจาร รวมไปถึงการสื่อสารสินค้าและบริการต่างๆในระบบด้วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้หมกมุ่นในการเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมด้วย

ส่วนนางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวล้ำนำสมัยอย่างไรก็ตาม ตนยังปรารถนาให้สังคมไทยและสังคมโลกเคารพสิทธิของคนอื่นทุกลมหายใจ และจะปกป้องคุ้มครองเด็กสตรีและกลุ่มหลากหลายทางเพศ ให้มีความรู้ความสามารถ ประกอบอาขีพที่สุจริต พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของธุรกิจบริการทางเพศทุกรูปแบบ ถ้าทุกคนตระหนักว่า”เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งดีงาม ต้องเกิดจากความรัก มีวัฒนธรรมมีศีลธรรมที่ดีและติดตามด้วยความรับผิดชอบ” เด็ก สตรี ผู้หลากหลายทางเพศจะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง