วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด …สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯจัดงานรวมพลคนท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับครอบครัวสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ท่องเที่ยววิถีใหม่สุขใจเกินร้อย

ร้อยเอ็ด …สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯจัดงานรวมพลคนท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับครอบครัวสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ท่องเที่ยววิถีใหม่สุขใจเกินร้อย

ที่ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับครอบครัวสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ท่องเที่ยววิถีใหม่สุขใจเกินร้อย โดยมี ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ มีสวัสดิ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาค แห่งประเทศไทย และคณะ จากทุกภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ ในงานประชุมใหญ่สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาค แห่งประเทศไทย(TFOPTA) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ

ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้ประกอบการค้า การด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ได้พบปะและแลกเปลี่ยนสินค้า การท่องเที่ยว เชื่อมโยงความรู้การผลิตการค้า รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ใน ลักษณะห่วงโซ่ ให้แก่ท้องถิ่นของประเทศไทย จะให้สมาชิกร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน พบสินค้าเด่นในงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยสโลแกนที่ว่า ท่องเที่ยววิถีใหม่สุขใจเกินร้อย

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อทิศทางการตลาดท่องเที่ยวปี 2564 การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563 การจัดนิทรรศการปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด การแสดงชุดมหัศจรรย์เมืองเกินร้อย และการเดินแบบผ้าไทย โดย นายแบบ นางแบบ กิตติมศักดิ์

/////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด