วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ภาค 1 นำคณะ ศรชล. หารือ ผวจ.จันทบุรีและส่วนราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ภาค 1 นำคณะ ศรชล. หารือ ผวจ.จันทบุรีและส่วนราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันนี้ ( 4 พ.ย.63 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะ ผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 1 และคณะฯ ในการเดินทางมาเข้าพบ หารือ ข้อราชการด้านความมั่นคง การบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น การบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาอุปสรรค ข้อราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัด เป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการหารือได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองทัพเรือ จังหวัด ประมง ศุลกากร ตำรวจน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมาตรการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การจัดระเบียบ ระบบ สิ่งรุกล้ำทางน้ำ การส่งเสริมอาชีพประมงภายใต้กรอบกำหนดของกฎหมาย มาตรการป้องกันเรือประมงต่างชาติรุกล้ำน่านน้ำ การรักษาผลประโยชน์ทางทะเลป้องกันและลดผลกระทบระหว่างเรือประมงพาณิชย์กับเรือประมงพื้นบ้าน 3 ไมล์ทะเล การส่งเสริม สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด -19 เป็นต้น ซึ่งต้องมีการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และในห้วงระยะเวลาอันใกล้นี้ ทาง กองทัพเรือภาคที่ 1 จะมีการประชุมสัญจร ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น กระชับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก