วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สอ.รฝ.เปิดฝึกทหารใหม่พลัด2รุ่น2563 หล่อหลอมชายไทยธรรมดาเป็นลูกประดู่แห่งราชนาวีไทย

สอ.รฝ.เปิดฝึกทหารใหม่พลัด2รุ่น2563 หล่อหลอมชายไทยธรรมดาเป็นลูกประดู่แห่งราชนาวีไทย

วันนี้ 4 พ.ย.63 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มอบหมายให้ นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่2/63 พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ ประจำหลักสูตร ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนทหารกองประจำการ จำนวน 2427 นาย เข้าร่วมในพิธี
สำหรับนักเรียนพลทหารกองประจำการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่1 พ.ย.63ถึง15ธ.ค.63 จำนวน2427 นาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนพลทหารกองประจำการ ที่เข้ามารับราชการใหม่มีความรู้เกี่ยวกัยวิชาการทหารเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ อักทั้งยังปลูกฝังระเบียบวินับและเสริมร่างกายจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการปูพื้นฐานให้พลทหารกองประจำการมีความพร้อมปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน่างๆของกองทัพเรือโดยระยะเวลา 6 สัปดาห์

ทหารกองประจำการทุกนายเข้ามารับการฝึก จะมีคณะครูฝึกคอยให้การดูแลให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์
นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ กล่าวว่า ขอต้อนรับนักเรียนพลทหารกองประจำการ ทุกนายด้วยความยินดี การที่ทางราชการได้คัดเลือกให้ทุกทน มาเป็นทหารเรือนั้น นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกผู้ชาย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ประการหนึ่งแล้ว ยังถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสียสละอย่างยิ่ง ที่ต้องห่างจากบ้านจากครอบครัวอันเป็นที่รัก จากอาชีพการงานเดิม เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย จึงถือได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีเกียรติ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง โดยในการฝึกครั้งนี้ พวกก่นจะต้องฝึกอยู่ที่ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งแห่งนี้ในระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์

ขอให้ทุกท่านอุทิศตนตั้งใจฝึกหัดศึกษาหาความรู้ ด้วยความอดทนและอย่าได้ท้อถอยและสิ่งที่พวกท่าน จะได้เรียนรู้ ณ ที่แห่งนี้ จะมีประโยชนในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างมาก เมื่อผ่านการฝึกสำเร็จไปแล้ว ผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกท่านทั้งหลาย จากเดิมที่เป็นชายไทยธรรมดา มาเป็นผู้ที่มีเกียรติและสง่างามในเครื่องแบบลูกประดู่แห่งราชนาวีไทย มีความองอาจ และเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือในทุกสังคมเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยรู้จักเสียสละและมีความอดทน เพื่อที่จะเป็นรากฐานในการเป็นทหารที่ดี

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก